CONSTRUCT GROUP – innovasiyalar və qüsursuz keyfiyyətə hədsiz istək

1948-ci ildən polimer innovasiyalsrı tikintidə uğurla tətbiq olunur, polimerlərin geniş imkanları inşaatçılara, memarlara, mühəndislərə, istehsalçılara sənayenin müxtəlif sahələri, son nəticədə isə hədsiz azadlığını təmsil edir – son istehlakçılara yüksək həyat səviyyəsini təmin edir.
2015-ci ildən CONSTRUCT GROUP şirkəti tikinti üçün komplektləşdirici materiallar lideri kimi mövqeyini, estetik və funksiyaları olan maksimum şəkildə təmin edir. Bununlada, dizayn və istehsal prosesi, plastik pəncərə və qapı, beton məhsulları, müxtəlif şüşə salma sistemlərin ən ciddi tələblərinə cavab verir və daim inkişaf etdirir.