• (050) 314 43 09 (012) 566 54 77
 • office@pencere.az
 • cena
 • cena
 • cena
 • cena
 • cena


 • VEKA SOFTLINE 82

  softline82Gələcəyin yüksək tələblərinə cavab verən innovasiyalı enerjiqoruma sistemi

  Bugünki gündə pəncərələrin enerjiqoruma xüsusiyyətləri boyük əmiyyət daşıyır. Yeni profil sistemi VEKA – Softline 82 gələcəyin yüksək tələblərinə cavab verən pəncərələri layihələndirmək və istehsal etmək imkanını yaradan innovasiyadır.

  SOFLINE 82 sistem platforması enerjiqoruma sahəsində gələcəyin yüksək tələblərinə cavab verənenerjiqoruyan pəncərələrin həm yeni tikintilərdə, həm də renovasiya olunan binalardasəmərəli istifadəsinə imkan yaradan optimal baza montaj enini təklif edir. Bundan əlavə olaraq VEKA işləmələri təkrar emal normativlərini və keyfiyyətə zərər yetirməyən emalın maksimal əlverişliyini nəzərə alır. Yeni sistem şüşəpaketin qanada yapıştırılma texnoloqiyasının xüsüsiyyətlərini nəzərə alan xüsusi qanad quruluşunu təklif edir. Bu həlldən istifadə edən emalçılar istehsal prosesslərinin təhlükəsizliyi və hazır olan pəncərələrin keyfiyyətini təmin etmək üçün yeni imkanlar əldə edir.

  VEKA Softline 82 yeni, 40-dan çox quruluş həlli olan, kompleks sistemidır.Bütün artikullar pəncərənin qüsursuz optikasına və funksional xüsusiyyətlərinə aid olan RAL standartının A klass tələblərinə uyğun olaraq hazırlanıb. VEKA sisteminin əlavə 70-mm artikullarının istifadəsi pəncərə konfiqurasiyasının seçimi zamanında tam sərbəstliyi təmin edir.

  Profil sistemi

  • Eni 82 mm olan profillər
  • Profilin xarici divarının yoğunluğu 3 mm-dir, bu da RAL normalarına uyğundur
  • Eleqant dizayn
  • Qanadın müxtəlif variantları: birləşdirilmiş, çəkilən, yarıçəkilən
  • Pəncərə yerində çərçivə-qanad kombinasiyasının eni 114-dən 187mm qədər olmalıdır
  • VEKA normativlərinə uyğun olan xüsusi armaturlaşdırılma

  Funksionallıq

  Standart pəncərələr, istiliyi yüksək dərəcədə izolyasiya edən pəncərələr, səskeçirtməyən xüsusiyyətləri təkminləşdirilən pəncərələr,yüksək dərəcəli təhlükəsizliyə malik olan pəncərə sistemləri, eyvan qapıları, fasadlar

  Sertifikatlar və liseyziyalar

  Aparıcı Avropa institutlarının sertifikatları, Rostestin sertifikatı,gigiyena, yanğın sertifikatı, ISO və RAL sertifikatları

  İşlətmə sahəsi

  • Çevirici, çevirici və açılan, açılan, qanadları bir birinə girən, sıyırma pəncərələr. Büzmə yığılan qapılar («qarmon»), kombinasiya edilən qapılar, DIN 18361 normalarına uyğun olan şüşələmə
  • İşlədilən şüşəpaketlərin çeşidi: adi, enerjiqoruyan xüsusiyyətli, səs keçirtməyən, xüsusi
  • Dekorativ arakəsmələr – şüşəpaketin daxilində olan, şüşəpaketə yapıişdırılan, şüşəpaketi bölən
  MONTAJ ENİ
  • Çərçivənin və qanadın optimal montaj eninin 82 mm olmağı sistemi həm yeni tikilən binalarda, həm də köhnə binalarının rekonstruksiya zamanında istifadəsi üçün universal edir.
  İSTİLİYİ İZOLYASİYA ETMƏ XÜSUSİYYƏTİ
  • İnnovasiyalı profilin çoxkameralı guruluşu quraşdırılmış armaturlaşdırılma nəticəsində istiliyi izolyasiya etmə koeffisiyentini 1,0Wt/m2K təmin edir.
  SIXLAŞDIRMALAR SİSTEMİ
  • Eleqant boz rəngli üç sixlaşdırma konturları səsdən, soyuqdan və nəmişlikdən etibarlı qoruyur.
  ŞÜŞƏLƏNDİRMƏ
  • Şüşəpaketin 24-52 mm arası guraşdırma imkanı
  FALSIN HÜNDÜRLÜYU
  • Falsın 25 mm qədər artırılması “kənar effektin” və kondensatın distansiya çərçivəsində yaranmasını minimuma endirir.
  YÜKSƏK KEYFİYYƏT (RAL)
  • Profilın divar qalınlığı RAL standartının A dərəcəsinə uyğundur.
  ORTA SIXLAŞMA
  • Falsın iki yerə bölünməsi fals arası bölməsində temperaturun optimal yayılmasını təmin edir.
  GÜCLƏNDİRİCİLƏR
  • Çərçivədə xüsusi qapalı yonulma gücləndiricilərindən istifadə olunması hazır məhsulun statik xüsusiyyətlərini olduqca çox yüksəldir. Bundan əlavə çərçivədə və qanadda universal U-ya bənzər gücləndiricidən istifadə etmək olar.
  KLASSİK DİZAYN
  • Eleqant dizaynı ilə profilin xarici çərçivəsi SOFTLINE sisteminin klassik optikasını təkrarlayır.
  FURNİTUR
  • Bütün əsas furnitur sistemlərindən istifadə oluna bilər.
  UYĞUNLUQ
  • SOFTLINE 82 sistemi, montaj eni 70 mm olan, birləşdirici profillərinə uyğunlaşa bilər.