• (050) 314 43 09 (012) 566 54 77
 • office@pencere.az
 • cena
 • cena
 • cena
 • cena
 • cena


 • VEKA SOFTLINE

  softlineBeş kameralı profillərin klassik sistemi

  ● Yüksək dərəcəli izolyasiya xüsusiyyətinə malik olan çoxkameralı sistem

  ● Yüksək dərəcəli səs izəlyasiyası evinizdə sakitliyi və rahatlığı təmin edir

  ●Ətraf mühitin təsirinə dayanıqlı olan, rənglənmədə və digər xüsusi qulluqda ehiyacı olmayan yüksək keyfiyyətli plastik

  ● Düz səth

  ● Xüsusi armatur gücləndiricilərinin istifadəsi konstruksiyanın yüksək sabitliyini təmin edir

  Profil sistemi

  ● Eni 70 mm olan beşkameralı profillər

  ● Profilin xarici divarınınyoğunluğu 3 mm-dir, bu da RAL normalarına uyğundur

  ● Zərif dairəvi çevrə

  ● Qanadın müxtəlif variantları: birləşdirilmiş, çəkilən, yarıçəkilən

  ● Pəncərə yerində çərçivə-qanad kombinasiyasının eni 81-dən 158 mm qədər olmalıdır

  ● VEKA normativlərinə uyğun olan xüsusi armaturlaşdırılma

  Funksionallıq

  Standart pəncərələr, istiliyi yüksək dərəcədə izolyasiya edən pəncərələr, səskeçirtməyən xüsusiyyətləri təkminləşdirilən pəncərələr,yüksək dərəcəli təhlükəsizliyə malik olan pəncərə sistemləri, eyvan qapıları, fasadlar

  Sertifikatlar və liseyziyalar

  Aparıcı Avropa institutlarının sertifikatları, Rostestin sertifikatı,gigiyena, yanğın sertifikatı, ISO və RAL sertifikatları

  İşlətmə sahəsi

  ● Çevirici, çevirici və açılan, açılan, qanadları bir birinə girən, sıyırma pəncərələr

  ● Büzmə yığılan qapılar («qarmon»), kombinasiya edilən qapılar, DIN 18361 normalarına uyğun olan şüşələmə

  ● İşlədilən şüşəpaketlərin çeşidi: adi, enerjiqoruyan xüsusiyyətli, səs keçirtməyən, xüsusi

  ● Dekorativ arakəsmələr – şüşəpaketin daxilində olan, şüşəpaketə yapıişdırılan, şüşəpaketi bölən

  Sıxlaşdırılmalar

  ● Fals sıxlaşdırılması

  ● Çərçivədə və qanatda xalis sıxlaşdırılma

  ● APTK və ya silikondan olan xüsusi sıxlaşdırılma sistemləri

  ● Qara, boz və karamel rəngli sıxlaşdırılmalar

  Fiziki xüsusiyyətlər

  ● İstilik keçirməyən xüsusiyyətləri DIN 4108 və EnEV normalarına uyğundur və ГОСТ 30673-99 görə 1 dərəcəli məhsullara aiddir

  ● Səs izolyasiyası VDI 2719, səs keçirməməyin dərəcəsi II-dən IV -dək

  ● Oğurluğa qarşı xüsusiyyətlər DIN V ENV 1627-1630 normativlərinə uyğundur

  Şüşəpaket

  ● Şüşəpaketin guraşdırılma dəriniyi 21 mm

  ● İstifadə olunan şüşəpaketlərinin yoğunluğu 4 mm-dən 42 mm qədər ola bilər

  Dekorativ arakəsmələr (перекладина)

  ● Şüşəpaketi ayıran arakəsmələrin eni: 48, 64, 85, 100 və 118 mm

  ● Şüşəpaketi ayırmayan arakəsmələrin eni 25 mm-dən 55 mm qədər ola bilər

  Əlavə profillər və ləvazimatlar

  ● Birləşdirici profillər

  ● Genəldicilər

  ● Dayaqlıq profillər

  ● Divara birləşdirilən profillər

  ● Birləşdiricilər

  ● Dekorativ profillər

  ● Əlavə gücləndirmə üçün profillər

  İstifadə olunan furnitur

  Bütün əsas furnitur sistemləri istifadə oluna bilər.

  İstiliyi yayma qabiliyyətinin müqaviməti (armaturlaşdırılma ilə)

  0,78 m2S/Vt